Ziemia i ludzie 2 Sprawdziany

Ziemia i ludzie 2 Sprawdziany

Nauczanie geografii jest bardzo ważne nie tylko w gimnazjum, ale także w szkole ponadgimnazjalnej. Rozszerza ten przedmiot posiadaną już przez uczniów wiedzę i uczy myślenia problemowego. Na poziomie ponadgimnazjalnym na lekcjach geografii uczniowie uczą się wszystkiego o aktualnych problemach świata w ujęciu geopolitycznym. Uczy o przemianach politycznych i demograficznych, dokonujących się w społeczeństwach i uczy także o zróżnicowaniu gospodarczym świata oraz o postępującym procesie globalizacji.

Continue reading „Ziemia i ludzie 2 Sprawdziany”